Logo Prosper Klinieken

Terug naar vorige pagina

Joost de Baaij

14 april 2019

Joost de Baaij is als Verpleegkundig Specialist (VS) werkzaam op de polikliniek Urologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Hij houdt zich primair bezig met de diagnostiek, behandeling en nazorg bij prostaatkanker. Ook is hij verantwoordelijk voor regie in het multidisciplinair overleg (MDO) en draagt hij zorg voor de registratie van alle resultaten in de behandeling van prostaatkanker in een database. Als Verpleegkundig Specialist werkt hij zowel in het verpleegkundig als het medisch domein.