Logo Prosper Klinieken

Resultaten die leiden tot verbetering

Prosper is het enige netwerk dat historische resultaten kent. Dat komt doordat we als team al veel verbetercycli hebben doorlopen. We doen er alles aan om van elkaar te leren en verbeteringen door te voeren.

Omdat we alle operaties vastleggen op video kunnen we deze samen analyseren. We willen goede stappen delen met elkaar maar ook direct verbeteracties bespreken. De samenwerking tussen de urologen uit de verschillende ziekenhuizen in één chirurgisch team brengt alle inzichten, standpunten en lokale ervaring bij elkaar.

Feiten & Cijfers

2000
Operaties in totaal
280 in 2019
8,5+
Beoordeling van de dienstverlening door patiënten
9+
Beoordeling van de professional
96,7%
Zonder complicaties binnen 30 dagen
92%
3 maanden na operatie geen teken van tumoractiviteit (onmeetbaar PSA)
85%
12 maanden na operatie volledig continent
Samen bereiken we meer

Resultaten Prosper

Steeds meer kennis en ervaring

Vijf urologen voeren samen alle operaties uit met de Da Vinci Xi robot in de Prosper-locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Zij hebben zich de afgelopen tien jaar volledig gespecialiseerd in prostaatkankeroperaties en hebben ervaring opgedaan in toonaangevende centra in Europa en Amerika. De urologen hebben tot nu toe meer dan 2.000 robot prostaatoperaties uitgevoerd. Prosper is samen met Amsterdam en Rotterdam één van de grootste centra in Nederland. Uroloog Michiel Sedelaar van Prosper-locatie Radboudumc vertelt ook een voorbeeld te nemen aan buitenlandse collega’s. “We hebben goed gekeken naar de Duitse Martini-Klinik in Hamburg, waar jaarlijks meer dan 2.000 operaties worden uitgevoerd. In de Martini-Klinik is de samenwerking met Universiteit-Eppendorf essentieel. Bij Prosper werken we nauw samen met de Radboud Universiteit en wordt er veel onderzoek gedaan naar precisiediagnostiek middels MRI- en PSMA-scans.”

Zenuwsparend opereren

Om de operatie-uitkomsten nog verder te verbeteren wordt er in de Prosper-locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zo veel mogelijk zenuwsparend geopereerd. In navolging van de Martini-Klinik in Hamburg wordt tijdens de operatie de zogenaamde NeuroSafe techniek toegepast, waarbij maximaal zenuwen worden gespaard voor behoud van continentie en potentie. Dit betekent in de praktijk dat tijdens de prostaatoperatie de snijranden van de prostaat worden beoordeeld door de patholoog. Bij niet schone snijranden kan er zo nodig extra weefsel worden weggehaald om de gewenste radicaliteit te bereiken. Patholoog Saskia Zomer van Prosper-locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis licht toe: “NeuroSafe is een nieuwe maar kostbare techniek die we graag toepassen, maar wellicht is NeuroSafe niet bij alle patiënten nodig, bijvoorbeeld bij een beperkte prostaattumor. Dat gaan we gezamenlijk uitzoeken.”

De eerste resultaten zijn gunstig, vertelt uroloog Eric Vrijhof van de Prosper-locatie Catharina Ziekenhuis: “Onlangs is een relatief jonge patiënt met een agressieve prostaattumor zenuwsparend geopereerd met NeuroSafe, wat ik anders beslist niet had gedurfd wegens de uitgebreidheid van de tumor. Het pathologisch resultaat was gelukkig goed en de zenuwen zijn dus behouden gebleven. Daar doen we dit voor!” De eerste resultaten zijn dus zeer bemoedigend, maar verder onderzoek is nodig om de effectiviteit en kosten van de NeuroSafe te analyseren.

MRI en PET-scan

Om de juiste indicatie te stellen voor een operatie, verrichten wij bij Prosper moderne diagnostiek, middels MRI van de prostaat en doelgerichte biopten. Op indicatie wordt een nucleaire PSMA/FACBC-PET CT-scan verricht. Immers, hoe zorgvuldiger de diagnostiek, hoe nauwkeuriger de indicatie en hoe beter de behandeluitkomst. Bij de besluitvorming over de aard van de behandeling wordt de patiënt zo veel mogelijk betrokken middels een keuzehulp en ‘shared decision’. In samenwerking met de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar de verdere verfijning van deze moderne diagnostiek.

Minder kans op bijwerkingen

Binnen het regionale netwerk, alsook de Androsklinieken, wordt voorafgaand aan de prostaatpuncties een MRI van de prostaat gemaakt, om eventuele afwijkingen in kaart te brengen. “Deze techniek is ontwikkeld samen met hoogleraar radiologie Jelle Barentsz van het Radboudumc”, aldus uroloog Rik Somford van Prosper-locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. De MRI voorafgaand aan een operatie samen met de NeuroSafe techniek zal de uitkomsten verder verbeteren.

Verbeterd functioneel resultaat

Elke patiënt wordt voor en na de behandeling gevraagd om een vragenlijst in te vullen, een Patient Reported Outcome Measures (PROM). Hiermee meten we het functioneel resultaat van onze robot-geassisteerde prostaatoperaties. We zien bijvoorbeeld in welke mate de patiënt pijn ondervindt of in hoeverre hij belemmerd wordt in dagelijkse zaken, zoals traplopen of fietsen. De patiënt rapporteert ook over de ernst van zijn incontinentie en erectiestoornis, waardoor eventuele complicaties aan het licht komen. Deze resultaten bespreken we driemaandelijks in het team. Zo garanderen we een continue verbetercyclus. Op dit moment ligt het percentage erectiestoornissen rond de 70 en incontinentie rond de 25 procent. Uroloog Van Basten voorspelt deze percentages flink te kunnen reduceren: “Met MRI, NeuroSafe en videoanalyse verwachten we het percentage mannen dat incontinentieklachten na de operatie heeft terug te dringen tot beneden de 5 procent en erectieproblemen tot beneden 30 procent.”

Betere patiëntinformatie en patiënttevredenheid

Met structurele vragenlijsten monitoren we doorlopend de tevredenheid van onze patiënten. Prosper scoort hoog op aandacht voor pijn en vermoeidheidsklachten, voorlichting over behandelmogelijkheden en samen beslissen. Het terugbrengen van wachttijden is ons belangrijkste verbeterpunt. Door onze focus op robot-geassisteerde prostaatkankeroperaties kunnen we ons volledig toeleggen op specialistische zorg. Al onze processen en systemen zijn daarop ingericht. En dat merkt u, als patiënt, aan de kwaliteit van onze zorg.

  • Deskundig advies aan patiënt, gestaafd door expertise en ervaring
  • Patiënt ontvangt zorg zoveel mogelijk dichtbij huis
  • Minder overdiagnostiek

Erkenning in Nederland en wereldwijd

De ProstaatKankerStichting (PKS), het Zilveren Kruis en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben samen drie koplopers geselecteerd op het gebied van prostaatkankeroperaties. Prosper is één van die drie koploperziekenhuizen in Nederland. Europees wordt Prosper ook erkend als ‘EAU / EBU host center for prostate cancer’ en als Europees opleidingsinstituut voor robotchirurgie. Prosper uroloog Jean-Paul van Basten is tevens erkend proctor (opleider van robotchirurgen) en heeft als proctor vele urologen in Nederland opgeleid.

Samen werken we aan betere resultaten

Waarom kiezen prostaatkankerpatiënten voor Prosper? Dat is vanwege de verbeterde resultaten en uitkomsten. De urologen van de drie samenwerkende ziekenhuizen vertellen hoe ze samen de kwaliteit van gespecialiseerde prostaatkankerzorg naar een hoger niveau tillen.

Bekijk video