Logo Prosper Klinieken
Alles wat u moet weten

Over prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks wordt bij zo’n 13.700 mannen in Nederland prostaatkanker geconstateerd. De meeste mannen zijn ouder dan 45 jaar, het overgrote deel is ouder dan 60 jaar. Prostaatkanker groeit langzaam, waardoor er vaak geen duidelijk zichtbare symptomen zijn. Wel zijn er klachten die kunnen wijzen op prostaatkanker. De juiste oorzaak van prostaatkanker is niet bekend, maar uit onderzoek weten we wel welke zaken invloed kunnen hebben, zoals leeftijd, erfelijke belasting en levensstijl.

Prosper is gespecialiseerd in operatieve prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) met de moderne Da Vinci Xi robot. De gehele prostaat wordt verwijderd, waardoor de kans groter is dat alle kwaadaardige cellen weg zijn. Door de innovatieve techniek en precisie van de operatie is de kans op bijwerkingen als incontinentie en erectieproblemen kleiner.

Over prostaatkanker
Wat is prostaatkanker-Prosperklinieken
Prostaatkanker

Wat is prostaatkanker?

Prostaatkanker is kanker van de prostaat, een klier die alleen mannen hebben rondom de plasbuis onder de blaas. De prostaat produceert prostaatvocht, dat vrijkomt tijdens de zaadlozing van de man en de zaadcellen in leven houdt op weg naar de eicel van de vrouw. De grootte van een prostaat van een volwassen man is te vergelijken met de omvang van een kastanje en weegt zo’n 15 tot 20 gram. De prostaat is een klier die blijft groeien en dat kan bij mannen op oudere leeftijd problemen veroorzaken. Bij prostaatkanker is er sprake van een ongeremde groei van de klierbuisjescellen van de prostaat. Hierdoor verandert het prostaatweefsel, vaak aan de rand van de prostaat. Een ander woord voor prostaatkanker is prostaatcarcinoom.

Oorzaken

Hoe ontstaat prostaatkanker?

De oorzaak van prostaatkanker is niet geheel bekend. Wel weten we door onderzoek steeds beter welke zaken invloed kunnen hebben op het ontstaan van prostaatkanker. Vooropgesteld speelt leeftijd een grote rol. De prostaat wordt na het 30e levensjaar langzaam groter. Prostaatkanker wordt veroorzaakt door een ongeremde groei van cellen en komt daarom logischerwijs alleen voor bij mannen op leeftijd.

Hoe ouder u bent, hoe groter de kans op prostaatkanker. Waarschijnlijk speelt een verandering in de hormonale huishouding ook een rol. Leefstijl kan ook invloed hebben. Zo zijn er aanwijzingen dat overgewicht en veel rood vlees eten de kans op prostaatkanker (en andere vormen van kanker) verhoogt. Wellicht is dat de reden dat bij mannen in West-Europa en de Verenigde Staten prostaatkanker vaker voorkomt. We weten inmiddels dat er ook een vorm van erfelijkheid is die het ontstaan van prostaatkanker binnen families verhoogd  (o.a. BRCA 1 en 2 gen mutaties).

Mogelijke aanwijzingen

Hoe herken je prostaatkanker?

Prostaatkanker groeit langzaam, waardoor symptomen niet altijd even goed zichtbaar zijn. Wel zijn er klachten die kunnen wijzen op prostaatkanker. Die klachten hebben vaak te maken met plassen, omdat de prostaat groter en harder is door de tumor.

  • Zwakke urinestraal
  • Vaker plassen en pijn bij het plassen
  • Langere tijd nodig hebben om te plassen
  • Verhoogde aandrang en nadruppelen
  • Troebele of bloederige urine

Deze klachten hoeven overigens niet altijd te duiden op prostaatkanker, maar kunnen ook veroorzaakt worden door een goedaardige prostaatvergroting of een prostaatontsteking. Het is dus belangrijk om eerst bij de huisarts te rade te gaan.

Over prostaatkanker
Stappen in het onderzoek

Diagnose stellen

Heeft u last van eerder genoemde klachten? Ga dan eerst naar uw huisarts. Uw arts zal een rectaal onderzoek uitvoeren en eventueel uw bloed onderzoeken. Bij het rectale onderzoek voelt uw arts via de anus en endeldarm of de prostaat afwijkingen vertoont.

Het bloedonderzoek is bedoeld om de PSA-waarde te meten. Prostaat Specifiek Antigeen is een eiwit dat gevormd wordt in het klierweefsel van de prostaat. Een zieke prostaat produceert meer PSA dan een gezonde prostaat. Onthoud echter goed dat ook gezonde mannen een hoge PSA kunnen hebben.

Er kan dus ook niets aan de hand zijn. Vermoedt uw huisarts toch prostaatkanker? Dan wordt u doorgestuurd naar een uroloog, die afhankelijk van zijn bevindingen een MRI-scan maakt en eventueel een biopt afneemt, om al dan niet de diagnose prostaatkanker te stellen.

Diverse methoden

Behandeling prostaatkanker

De behandeling van prostaatkanker kan genezend, afwachtend of palliatief zijn. Bijna twee derde van de patiënten komt in aanmerking voor een genezende behandeling, omdat de ziekte zich centreert in de prostaat en niet uitgezaaid is. In sommige gevallen doen de artsen niets, omdat de kanker nihil is en langzaam groeit. De gedachte hierachter is dat u zeer waarschijnlijk niet aan de prostaatkanker zult overlijden. U wordt dan actief gevolgd en zorgvuldig gemonitord.

Als behandeling mogelijk en wenselijk is, dan kan dat op diverse manieren: uitwendige bestraling, brachytherapie (beiden radioactieve vernietiging van de kankercellen) of volledige verwijdering van de prostaat, afhankelijk van de agressiviteit van de prostaatkanker die bij u geconstateerd is. Prosper is gespecialiseerd in operatieve prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) met de Da Vinci Xi robot; een robot-geassisteerde kijkoperatie waarbij de gehele prostaat wordt verwijderd.

Over prostaatkanker

Uitwendige bestraling

Bij bestraling worden kankercellen vernietigd door uitwendige straling die door de huid heen gaat. De hoeveelheid van de straling wordt nauwkeurig bepaald door een radiotherapeut, om zoveel mogelijk gezonde cellen te sparen.

Inwendige bestraling

Bij deze inwendige behandelmethode (brachytherapie) worden radioactief geladen jodiumzaadjes blijvend in de prostaat geplaatst om de kankercellen te bestrijden. Geleidelijk aan neemt de sterkte van de straling af. Na een half jaar is de straling vrijwel verdwenen.

Prostaatverwijdering

De verwijdering van de gehele prostaat kan op drie manieren worden uitgevoerd: een ‘gewone’ operatie via een snee in de onderbuik, een kijkoperatie of een robot-geassisteerde kijkoperatie. Prosper is gespecialiseerd in deze laatste methode. We werken met de moderne Da Vinci Xi robot, waardoor we bijzonder nauwkeurig te werk kunnen gaan en de kans op bijwerkingen als incontinentie en erectieproblemen afneemt. Lees hier meer over robotchirurgie.

Erkend door PKS

Aangesloten bij de ProstaatKankerStichting

Prosper is door de ProstaatKankerStichting (PKS), het Zilveren Kruis en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) benoemd als één van de drie koploperziekenhuizen in Nederland voor prostaatkankeroperaties. Door ons volledig toe te leggen op robotchirurgie, kunnen we méér operaties uitvoeren en méér ervaring opdoen. Daardoor kunnen we ons bij Prosper écht specialiseren en de behandeling van prostaatkankerpatiënten in Nederland optimaliseren. Wij zijn verheugd en trots dat dit door de PKS wordt erkend en ondersteund.

Prostaatkankerstichting