Logo Prosper Klinieken

Onze urologen

Deskundigheid en persoonlijke aandacht voor de patiënt zijn de belangrijkste uitgangspunten van ons gespecialiseerde team. Dagelijks zijn onze urologen actief in hun eigen ziekenhuis. De robot-geassisteerde operaties worden centraal uitgevoerd in de Prosper-locatie waar de Da Vinci Xi robot zich bevindt: het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Als patiënt wordt u dus door uw eigen vertrouwde uroloog geopereerd.

 

Dr. H.J.E.J. (Eric) Vrijhof

Uroloog

Sinds 1996 werkt hij als uroloog bij het Catharina Ziekenhuis. Na 13 jaar niet-robot-ondersteunende kijkoperaties te hebben uitgevoerd, was robotchirurgie een logische vervolgstap voor Dr. Vrijhof. Hij is een fervent aanjager van het doorontwikkelen en perfectioneren van robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP). “We willen met de robot nóg preciezer gaan opereren om de kans op complicaties zoals een erectiestoornis of incontinentie nog verder te verkleinen. Door onze nauwe samenwerking leren we iedere dag van elkaar. Ook kijken we naar onze buitenlandse collega’s, waar ze al veel langer met robotchirurgie werken.” Hij pendelt tussen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar hij dagelijks actief is en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, de Prosper-locatie waar alle operaties worden uitgevoerd. Dat doet hij graag, héél graag zelfs, in het belang van zijn patiënten. “Tijdens het diagnosetraject bouw je een band op met de patiënt. Dan is het goed dat diezelfde arts ook in de operatiekamer staat.” Patiënten waarderen Dr. Vrijhof bij Zorgkaart Nederland met 9+.

Dr. J.P.A. (Jean-Paul) van Basten

Uroloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Als één van de eerste urologen in Nederland werkte Dr. van Basten al in 2007 met de Da Vinci robot. Hij is verheugd dat de groep met specialisten is uitgebreid sinds de samenwerking met het Catharina Ziekenhuis en Radboudumc. “We kunnen met elkaar sparren en elkaar om advies vragen.” Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het perfectioneren van robotchirurgie. “Toen ik in 2004 bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis kwam werken, lag de nadruk vooral op de innovatie van chirurgie. De klassieke open prostaat- en nieroperatie heb ik destijds vertaald naar laparoscopie (kijkoperatie), om de nadelige gevolgen van een grote operatie te beperken. Mede dankzij de operatierobot hebben we de operatie-uitkomsten verder weten te perfectioneren.” Ervaring, de ingevoerde kwaliteitssystematiek en een zelfkritische attitude zijn volgens Dr. van Basten de belangrijkste facetten voor het optimaliseren van de zorg. “Zeker bij de complexe prostaatoperaties die we hier verrichten.” Naast het technische deel van de zorg is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor het menselijke aspect. Dr. van Basten onderschrijft het belang van persoonlijke zorg op maat en het centraal stellen van de patiënt. “Ik vind het belangrijk om een goed gesprek te voeren met oog voor de persoonlijke situatie en wensen van de patiënt, de juiste indicatie te stellen en verwachtingen te managen.” Dr. van Basten is ook docent robotchirurgie en voorzitter van de aanbevelingen voor robotchirurgie binnen de urologie. Tevens begeleidt hij het project Value-based Health Care voor prostaatkanker binnen de Santeon ziekenhuizen. “We bestuderen welke diagnostiek- en behandelvormen toegevoegde waarde hebben voor de man met prostaatkanker.” Patiënten waarderen Dr. van Basten bij Zorgkaart Nederland met 9+.

Dr. D.M. (Rik) Somford

Uroloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Sinds 2009 werkt Dr. Somford met veel enthousiasme in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in prostaat- en blaaskanker en verricht met name veel radicale prostatectomieën (prostaatverwijdering voor prostaatkanker) met de operatierobot. Door de samenwerking met het Catharina Ziekenhuis en Radboudumc zijn de mogelijkheden en middelen toegenomen om robotchirurgie te optimaliseren, stelt Dr. Somford. Daar profiteert hij als gedreven uroloog maximaal van. “Doordat ik alle mogelijkheden krijg op het gebied van robotchirurgie, maar ook op het gebied van innovatie en diagnostiek, kan ik meer dan gemiddeld iets voor mensen met prostaatkanker betekenen.” Wat hij voor zijn patiënten wil betekenen? Optimale kans op genezing met zo min mogelijk bijwerkingen. “Uiteraard ga ik voor minimale bijwerkingen, maar als er sprake is van een agressieve vorm van prostaatkanker ben ik anderzijds ook bereid om ver te gaan, om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken. Kortom, het is iedere keer zoeken naar de juiste balans.” Naast het behandelen van prostaatkanker, investeert Dr. Somford veel tijd en energie in wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening en geeft leiding aan het trialbureau Urologie in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Patiënten waarderen Dr. Somford bij Zorgkaart Nederland met 9+.

Dr. J.P.M. (Michiel) Sedelaar

Uroloog Radboudumc

Het verbeteren en versnellen van diagnostiek is waar Dr. Sedelaar zich de laatste jaren hard voor heeft gemaakt bij het academisch ziekenhuis Radboudumc. “Wij zetten als eerste stap een MRI­scan in, in tegenstelling tot veel ziekenhuizen die meteen biopten afnemen. Door de enorme expertise die we daarmee hebben opgebouwd, kunnen we met de MRI met een zeer hoge nauwkeurigheid vaststellen dat iemand geen prostaatkanker heeft. Op die manier kunnen we de helft van de mannen al naar huis sturen.” Sinds 2007 werkt Sedelaar bij het Radboudumc. Zijn ambitie is om de zorg voor prostaatkanker naar een hoger plan te tillen. De intensieve samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Catharina Ziekenhuis is daar wat hem betreft een belangrijke stap in. “Door de robot-prostaatoperaties te concentreren op één locatie, verhogen we de kwaliteit van onze zorg.” Als betrokken uroloog pleit Sedelaar voor transparantie naar de patiënt toe. “We werken volgens het ‘patiënt als partner’-principe. Dat houdt in dat een patiënt op ieder beslismoment alle informatie krijgt die helpt om, als het even kan, zelf keuzes te maken.” Patiënten waarderen Dr. Sedelaar bij Zorgkaart Nederland met 9+.

Drs. Robert Hoekstra

Uroloog, robot chirurg Catharina Ziekenhuis

Robert Hoekstra verricht als uroloog en robot chirurg 10-15 robot-geassisteerde radicale prostatectomiën per maand. “Dankzij onze samenwerking opereren we in veel grotere aantallen, wat duidelijk resulteert in betere uitkomsten.” Dr. Hoekstra werkt zowel op locatie CWZ als op locatie Catharina Ziekenhuis alwaar hij ook de Brachytherapie (inwendige bestraling) van de prostaat verricht. Patiënten die binnen Prosper in aanmerking komen voor Brachytherapie zullen naar hem verwezen worden in het Catharina Ziekenhuis. Het diagnostisch traject is een van de speerpunten van Hoekstra “Het is erg belangrijk om de juiste indicatie te stellen bij de juiste patiënt, niemand is hetzelfde. Zo is niet bij iedereen een zenuwsparende operatie veilig en moet bij sommigen wel en anderen geen lymfklieroperatie uitgevoerd worden.” Om betere indicaties te kunnen stellen voor lymfklieroperaties verricht hij onderzoek naar een tweetal PET-scans welke voorafgaande aan de operatie kunnen worden uitgevoerd. “Op deze manier hopen we indicaties te vinden om een lymfklierdissectie achterwegen te kunnen laten, zodat patiënten deze relatief zware ingreep niet hoeven te ondergaan”. Uiteindelijk zal Hoekstra het stokje van Vrijhof definitief overnemen als opererend uroloog vanuit het Catharina Ziekenhuis binnen Prosper.

Drs. A. (Alexander) Bellaar Spruyt

Uroloog, fellow robot chirurg CWZ

Gedurende zijn opleiding tot arts werd hij al snel enthousiast voor de specialisatie urologie. Als uroloog ziet hij patiënten in alle leeftijdscategorieën met een grote variatie aan (urologische) aandoeningen. Vaak kan hij patiënten gedurende het gehele behandeltraject begeleiden en veel onderzoeken en ingrepen zelf uitvoeren. “Dit maakt mijn vak niet alleen extra persoonlijk maar ook zeer divers. Hierbij communiceer ik altijd open en eerlijk, ook over eventuele beperkingen. Iedere patiënt is uniek en mijn doel is om samen tot de meest passende behandeling

Joost de Baaij

Verpleegkundig Specialist Urologie CWZ

Joost de Baaij is als Verpleegkundig Specialist (VS) werkzaam op de polikliniek Urologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Hij houdt zich primair bezig met de diagnostiek, behandeling en nazorg bij prostaatkanker. Ook is hij verantwoordelijk voor regie in het multidisciplinair overleg (MDO) en draagt hij zorg voor de registratie van alle resultaten in de behandeling van prostaatkanker in een database. Als Verpleegkundig Specialist werkt hij zowel in het verpleegkundig als het medisch domein.

Hans van Maanen

Physician Assistant Urologie CWZ

Als Physician Assistant (PA) is Hans van Maanen werkzaam op de klinische afdeling Urologie. Hij bezoekt de patiënten, maakt afspraken voor onderzoeken en bespreekt de uitslagen met de patiënten. Daarnaast is hij betrokken bij de poliklinische zorg rondom prostaatkanker. Als PA werkt hij in het medisch domein.